יום ש', יז’ בתמוז תשע”ט
תגובות: -1   צפיות: -1
דף הבית מרחבים כיתתיים אלבום תמונות חדר מורים כללי שימוש באתר יצירת קשר
תגובות: 0   צפיות: 740

הפרויקט להשאלת ספרי לימוד התשע"ט הורים יקרים שלום רב, הנדון: תכנית השאלת ספרי לימוד בבית הספר – שנת הלימודים התשע"ט תנאי הצטרפות לתכנית: · מסירת ספרי הלימוד משנת הלימודים הנוכחית לבית הספר במצב תקין. · תשלום אגרת השאלה שנתית בסך 280 ש"ח . · החזרת ספרי הלימוד בסוף כל שנת לימודים לבית הספר, כשהם במצב תקין ושמיש. פרטים נוספים אפשר למצוא באתר ההשאלה של ספרי לימוד של משרד החינוך בכתובת http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Seferzol. סל הספרים כולל חוברות עבודה שבהן מותרת הכתיבה בהתאם להנחיות בחוזר מנכ"ל, אולם הוא אינו כולל מילון, אטלס וספר תנ"ך. · גביית אגרת ההשאלה תחל בתאריך 1.5.18 ותסתיים בתאריך 10.6.18. · איסוף הספרים משנה שעברה יתבצע בשבוע האחרון של שנת הלימודים הנוכחית. · יש למסור את כל הספרים במצב תקין. ספרים לא תקינים יחויבו בעלות כספית. · תלמיד שלא ימסור את כל הספרים- לא יוכל להצטרף לפרויקט. · תלמידי ו' העולים לחטיבה שהצטרפו לפרויקט בשנה שעברה מחויבים להחזיר את הספרים שקיבלו לבית הספר כתנאי להצטרפות לפרויקט בחטיבה. · מסירת הספרים לשנת תשע"ט תעשה סמוך לתחילת שנת הלימודים (הודעה נפרדת על התאריכים תצא סמוך לסיום שנת הלימודים). לתשומת לבכם, לא תתאפשר הרשמה לאחר התאריך הנ"ל. בברכה, הדר דורות ארנון מנהלת ביה"ס

 
 
אצלנו באתרים
חודשון אתרים
חגים ומועדים
תחומי דעת
פינת היועצת
אשנב להורים
ייחודיות
ייזמות  
רב ידע  
פינת החי  
גינה לימודית  
חגיגה של חוגים  
העשרה לימודית  
חקר  
אתרים sקול  
שומרים ירוק שומרים רחוק  
זהירות בדרכים  
ספורט ואורח חיים בריא  
בובנאות  
מועצת תלמידים  
חינוך חברתי- מפתח הלב  
החטיבה הצעירה  
למידה בשעת חירום
מנהיגוטק
חלון לאמנות
פרויקטים ממוחשבים
70 שנים למדינה