יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
תגובות: 0   צפיות: 2
דף הבית מרחבים כיתתיים אלבום תמונות חדר מורים כללי שימוש באתר יצירת קשר
תגובות: 0   צפיות: 735

הורים יקרים שלום רב, להלן טבלת תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ט להלן טבלת תשלומים כפי שאושרה ע"י ועדת החינוך של הכנסת, ועד ההורים המוסדי, הנהלת ביה"ס ומפקחת בי"ס משרד החינוך. כל גביית הכספים נערכת מראש, לא ניתן לשלם במועד סמוך למתן השירות. גן א ב ג ד ה ו סל תרבות 79 99 99 99 99 מסיבות כיתה 24 24 24 24 24 24 24 טיולים 101 101 101 126 126 152 257 רכישה מרוכזת 174.5 194.5 194.5 189.5 189.5 193.5 193.5 ועד הורים ארצי 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 מסיבת סיום 75 סה"כ 380 321 321 440 440 470 650 כיתה א' ילמדו השנה שחמט השתתפות ההורים בסך 30 ₪ עבור חוברת ואפליקציה יגבו בנפרד. כיתות ה' ילמדו השנה שחיה השתתפות ההורים בסך 185 ₪ יגבו בנפרד. לקראת סוף שנת הלימודים נגבה 280 ₪ עבור השאלת ספרים למעוניינים בלבד. רכישה מרוכזת של שירותים מרצון ושל ציוד אישי לתלמיד תכלול חומרי למידה והעשרה כגון: חוגים ופרויקטים, עיתון פולדר ותעודה, סביבה מתוקשבת, חקר ופעילות סביבה, פעילויות העשרה, רכיבה על אופניים וכיצ"ב. ניתן לשלם בתשלומים לתאריכים: שכבה תשלום 1 תשלום 2 תשלום 3 סה"כ 10.11.2018 10.12.2018 10.1.2019 גן 190 190 380 א 161 160 321 ב 161 160 321 ג 220 220 440 ד 220 220 440 ה 235 235 470 ו 220 220 210 650 לידיעת ההורים תשלומי הורים נכנסים לקופה משותפת של ההורים שנקראת "חשבון הורים" · את ההמחאות יש לרשום לפקודת ביה"ס "אתרים" ולסמן למוטב בלבד. · ניתן להעביר את ההמחאות בתוך מעטפה ע"י בנכם/בתכם, קבלה ממוחשבת תשלח אליכם לאחר התשלום. · נא הקפידו לרשום את ההמחאות לתאריכים המצוינים. · ניתן לשלם במזומן, בהמחאה, ובכרטיס אשראי. · ניתן לשלם במשותף למספר הילדים מאותה משפחה באותן המחאות. נא לשלם בזמן חסכו מאתנו ומעצמכם אי מעימות. בברכה, בז'רנו אייל הדר דורות ארנון יו"ר וועד הורים מנהלת ביה"ס "אתרים"