יום ש', יז’ בתמוז תשע”ט
תגובות: -1   צפיות: -1
דף הבית מרחבים כיתתיים אלבום תמונות חדר מורים כללי שימוש באתר יצירת קשר
תגובות: 0   צפיות: 740

הורים יקרים שלום רב, הנדון: תכנית השאלת ספרי לימוד בבית הספר – שנת הלימודים התש"פ תנאי הצטרפות לתכנית: · מסירת ספרי הלימוד משנת הלימודים הנוכחית לבית הספר במצב תקין. · תשלום אגרת השאלה שנתית בסך 280 ש"ח . · החזרת ספרי הלימוד בסוף כל שנת לימודים לבית הספר, כשהם במצב תקין ושמיש. פרטים נוספים אפשר למצוא באתר ההשאלה של ספרי לימוד של משרד החינוך בכתובת http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Seferzol. סל הספרים כולל חוברות עבודה שבהן מותרת הכתיבה בהתאם להנחיות בחוזר מנכ"ל, אולם הוא אינו כולל מילון, אטלס וספר תנ"ך. · גביית אגרת ההשאלה תחל בתאריך 1.5.19 ותסתיים בתאריך 10.6.19. · איסוף הספרים משנה שעברה יתבצע בשבוע האחרון של שנת הלימודים הנוכחית. · יש למסור את כל הספרים במצב תקין. ספרים לא תקינים יחויבו בעלות כספית. · תלמיד שלא ימסור את כל הספרים- לא יוכל להצטרף לפרויקט. · תלמידי ו' העולים לחטיבה שהצטרפו לפרויקט בשנה שעברה מחויבים להחזיר את הספרים שקיבלו לבית הספר כתנאי להצטרפות לפרויקט בחטיבה. · מסירת הספרים לשנת תשע"פ תתקבל הודעה נפרדת על התאריכים סמוך לסיום שנת הלימודים. לתשומת לבכם, לא תתאפשר הרשמה לאחר התאריך הנ"ל. בברכה, הדר דורות ארנון מנהלת ביה"ס מכתב להורים על תכנית ההשאלה.docx