יום ש', יז’ בתמוז תשע”ט
תגובות: 0   צפיות: 2
דף הבית מרחבים כיתתיים אלבום תמונות חדר מורים כללי שימוש באתר יצירת קשר
תגובות: 0   צפיות: 740

אתרים מומלצים בנושא חגי תשרי חגי תשרי : באתר אמית יסודי - http://213.8.150.43/yesodi/hagim/roshashana/ באתר חגים: http://www.chagim.org.il/ListSubs.aspx?catid=8 פעילות מתוקשבת בנושא חגי תשרי פעילות על חגי תשרי באתר של מיריק שניר: http://www.miriksnir.com/pages/hebrew/holidays/tishrey.php חומרי למידה על חגי תשרי באתר מטה בעקבות דוחות שנהר וקרמינצר: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Mate/ChomreyLemida/ChageyTishrey/ אתרים מומלצים באתר מתי'א חולון: http://www.edu-negev.gov.il/matyaholon/new%20year.html ראש השנה מצגת על ראש השנה באתר הסוכנות: http://www.jafi.org.il/education/ivrit/roushashana/index.html#1 יום כיפור: באתר אמי'ת: http://213.8.150.43/yesodi/hagim/yom_kipur/ באתר הסוכנות: http://www.jafi.org.il/education/ivrit/kippur/index.html חג סוכות: באתר אמי'ת http://213.8.150.43/yesodi/hagim/sucot/ פעילות על חגי תשרי באתר אופק: פעילויות הקשורות לחגי תשרי בין ראש השנה ליום כיפור מפרידים עשרה ימים. ב"אופק חינוך לשוני" תוכלו למצוא את הסיפור "אבן גדולה ואבנים קטנות", שמתרחש בימים שבין שני החגים. לסיפור מצורפים מידע למורה והצעות לפעילות בכיתה (לכיתות ד-ו). לפעילות לקראת חג הסוכות מתאים השיר "סוכתנו" של אוריאל אופק. השיר מלוּוה בקובץ "רקע למורה", ובו תיאור של מבנה השיר והמקצב שלו. כמו כן באתר מוצע דף פעילות לתלמידים ובו הבנת המבנה והתוכן של השיר, והנחיות לכתיבה וליצירה (לכיתות ג-ד). ולסיום חגי תשרי, תוכלו למצוא ב"אופק חינוך לשוני" את הפיוט לגשם "אל יפתח אוצרות שמים", שנהוג לשיר במסגרת התפילה הנאמרת בסוף חג הסוכות, בשמיני עצרת. לפיוט מצורפים מידע למורה והצעות לפעילות בכיתה (לכיתות ה-ו). פעילויות הקשורות לדבש בראש השנה נהוג לטבול תפוח בדבש, ולכן זה הזמן להיכרות עם הדבורה שמייצרת אותו. הכניסו את התלמידים למידע ולחידון על דבורת הדבש (לכיתות ג-ו) ב"אופק מדע וטכנולוגיה". אם נשאר לכם טעם של עוד ואתם מעוניינים שהתלמידים יזהו כפולות ויתרגלו את לוח הכפל, הכניסו אותם לפעילות מספרים מתוקים - כפולות (לכיתות ג-ד), או לפעילות מספרים מתוקים - סימני התחלקות (לכיתות ד) ב"אופק מתמטיקה".