יום ש', יז’ בתמוז תשע”ט
תגובות: -1   צפיות: -1
דף הבית מרחבים כיתתיים אלבום תמונות חדר מורים כללי שימוש באתר יצירת קשר
תגובות: 0   צפיות: 740

אתרים מומלצים בנושא יום ירושלים: פעילות באתר אמית יסודי: http://213.8.150.43/yesodi/hagim/jerusalem/ באתר מכללת קיי: http://kaye7.school.org.il/yom_jerusalem2.htm באתר מתי'א ת'א http://matyata.go.cet.ac.il/go/Forums/Template.asp?Asp=403&FID=36448&nOwnerID=164406&nSubProjectID=0&bFillMsgFields=False&nFillterUserID=164400&Index=0p9s&sSearchText אתר עיריית ירושלים http://tour.jerusalem.muni.il/ באתר משרד החינוך http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/Jerusalem/YomJerusalem/ באתר הכנסת http://www.knesset.gov.il/holidays/heb/jer1.htm